ביטוח פנסיוני

מהי קרן פנסיה

החסכון בביטוח פנסיוני הינו חובה לכל עובד שכיר במדינת ישראל
מינואר 2017 הפרשות החובה הינן:
6% – עובד, 6.5% מעסיק, 6% / 8.33 – פיצויים
ישנן 2 תכניות פנסיוניות עיקריות כיום

קרן פנסיה

מהי קרן פנסיה?
קרנות הפנסיה פועלות על בסיס ביטוח הדדי, כלומר – הסיכונים הביטוחיים (סיכון מפני אובדן כושר עבודה ומפני מוות) אינם מוטלים על חברת הביטוח, אלא על העמיתים עצמם המבטחים, למעשה, זה את זה.
ביטוח הדדי מחייב את מנהל קרן הפנסיה לפעול באחריות בכל הנוגע לניהול הסיכונים הביטוחיים, מאחר שכל "טעות" משולמת על ידי החוסכים, כפי שכל "הצלחה" מגדילה את החיסכון הפנסיוני של החוסכים באותה קרן.
היתרון של הביטוח ההדדי נעוץ במחיר זול יחסית שמשלמים החוסכים (דמי ניהול מהפקדה ומצבירה, מאחר שקרן הפנסיה לא נושאת בסיכון הביטוחי). החיסרון לעומת זאת הוא שייתכנו שינויים בזכויות עמיתים כתוצאה לדוגמה, תשלומים גבוהים מהצפוי בגין אירועים ביטוחיים (איזון אקטוארי).

הביטוחים בקרנות הפנסיה:

ביטוח שארים – המכסה אלמנה וילדים בקצבה חודשית לכל ימי חייהם (ילדים עד גיל 21), וביטוח נכות – המכסה 75% מהשכר.
עמית רווק שאין לו צורך בביטוח שארים, צריך לחתום כל שנתיים על הצהרה כי אינו מעוניין בביטוח, אחרת הגביה עבור ביטוח זה מתחדשת אוטומטי.
לקרן הפנסיה קיימת תקרת הפקדה משכר של כ 20,000 ₪. הכסף שנכנס מההפקדות שעוברות את התקרה, מופקד בקרן "כללית" שעדיין מתחשבת בגרעון / עודף אקטוארי, לרב לא קיימים בה ביטוחים, ודמי הניהול מצריכים התערבות יזומה לצורך הוזלה.

ביטוח מנהלים

  • ביטוח מנהלים הינו ביטוח הנותן קצבה בגיל פרישה (בדומה לקרן הפנסיה). ביטוח המנהלים הינו חוזה אישי, חברת הביטוח אל מול המבוטח – ואינו תלוי בשאר העמיתים או בגרעונות אקטואריים.
  • מקדם הקצבה – שבעזרתו מחושבת הקצבה, נקבע בגיל 60 ונשאר קבוע (בשונה מקרן פנסיה)
  • לחוסך בביטוח מנהלים קיימת האפשרות להפריש עבור ביטוח חיים במידה ומעוניין, כסכום חד פעמי למקרה מוות, או כקצבה חודשית, ובוחר את המוטבים (בשונה מקרן פנסיה)
  • ביטוח אובדן כושר העבודה, אשר קיים בביטוח מנהלים, הינו בעל הגדרה עיסוקית, עם פיצוי רטרו, וללא קיזוז מביטוח לאומי (בשונה מקרן פנסיה)
  • חסרון: ביטוח מנהלים הינו יקר יותר מדמי הניהול מקרנות הפנסיה המשווקות כיום. דמי הניהול מהפקדה הינם כ 3% ודמי הניהול מצבירה 0.5% (ביטוחי המנהלים החדשים)

לסיכום

  • באפשרותו של כל עובד לבחור את המוצר בו הוא מעוניין לחסוך.
  • ניתן לשלב בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים.
  • דמי הניהול זהו נושא חשוב מאוד, אך לא העיקר. ישנם פרמטרים נוספים שצריך לקחת בחשבון כגון: תשואה, מקדם, גרעונות אקטוארים וכד'.

דילוג לתוכן