ביטוחי בריאות פרטיים

ביטוחי בריאות

הצורך בביטוח בריאות פרטי

מערכת הבריאות בישראל הינה מהמובילות בעולם, ומעניקה לתושבי ישראל כיסוי איכותי ורחב לצרכים השוטפים בתחום הרפואה.

מערכת הרפואה מצויה בחוסר תקציבי מתמיד, דבר המונע אפשרות להעניק את שירותי הרפואה הנדרשים, דווקא בקרות הקטסטרופות הרפואיות. מחסור באיברים להשתלה והיעדר היכולת התקציבית לממן השתלות בחו"ל לכל הממתינים, סל תרופות שאינו מתעדכן בקצב מספק ומערכת ציבורית הפועלת בעומס יתר, כל אלה יוצרים את הצורך במתן מענה פרטי לצרכים אלו. גם השב"נים אינם נותנים מענה מספק, בשל היותם סל שירותים המשלים את השירותים שברובד הממלכתי, וגם הוא מוגבל מבחינה תקציבית. כמו כן, היות השב"נים תוכניות שירות המבוססות על תקנון, הן חשופות לשינויים ואינן מעניקות שקט ויציבות.

ביטוחי הבריאות הפרטיים מעניקים למבוטחים חופש בחירה בין החלופות הטיפוליות השונות, תוך שיפור משמעותי ברמת השירות והליווי הרפואי המוענק, והכל תוך הבטחת גב כלכלי שיאפשר לממן את אותם טיפולים נבחרים.

אי תלות בין הכיסויים

כיסויי בסיס בביטוחי בריאות

  • השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
  • תרופות שלא בסל
  • ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מהשקל הראשון
  • ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח עם השתתפות עצמית

נספחים והרחבות בביטוחי בריאות

  • ניתוחים וטיפולי מחליפי ניתוח בחו"ל
  • הרחבה לתרופות ביולוגיות ניסיוניות
  • שירותים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות
  • התפתחות הילד
  • אבחון מהיר

לא ניתן להתנות רכישת כיסוי בסיס ברכישת כיסוי בסיס אחר, אך ניתן להתנות רכישת נספחים או כתבי שירות ברכישת כיסוי בסיס.
נדרשת הסכמה נפרדת של הרוכש עבור כל כיסוי וכיסוי.

ביטוח מחלות קשות

בנוסף לתוכניות ביטוח הבריאות והרחבותיהן, המעניקות כיסוי למגוון שירותים וטיפולים רפואיים, ישנו ביטוח הנותן פיצוי לגילוי מחלה קשה.
התמודדות עם גילוי מחלה קשה הינה אירוע מורכב הן בהיבט הרגשי והן בהיבט הפיסי.
בעת גילוי מחלה קשה ובתקופה שלאחריו, נדרש המבוטח, ואף משפחתו הקרובה, להוצאות רבות הכרוכות בשמירה על רמת חיים נאותה והבטחת היכולת הכלכלית להתמודד עם טיפול מיוחד, ארוך וקשה.
הבטחת פיצוי כספי, ומגוון שירותים ייעודיים יסייע להבטחת השקט הנפשי והיכולת להתמודד עם המחלה.

דילוג לתוכן